Marianne Raymakers

Marianne Raymakers woont en werkt in Stekene, België. Ze volgt een opleiding in schilderen en beeldhouwkunst aan De Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas, België.
Haar schilderijen combineren abstractie en realisme. Ruimtelijkheid, diepte en harmonie zijn ingrediënten voor haar zoektocht naar schoonheid. De kijker blijft achter met de geabstraheerde overblijfselen van het onderwerp, een herinnering aan schoonheid.

" Mijn recent werk zijn schilderijen van wat ik als realiteit beschouw, bekeken als puur abstract. Schilderen is een emotionele vertaling van mijn nieuwsgierigheid naar mijn omgeving, die als intrinsieke bron van inspiratie dient. Het is een proces waarbij de verschillende lagen sporen zijn van mijn zoektocht. Soms hebben de vormen, kleuren en lijnen een herkenbare relatie met de werkelijkheid. Ze tonen een horizon, een industrieel gebouw,... maar anderzijds verdwijnt ook vaak de herkenning. De vormen, kleuren en lijnen staan dan op zichzelf en in relatie tot elkaar. Hierbij kunnen ze als louter abstract bekeken worden. "

Al haar schilderijen zijn olieverf op doek.

 

 

Marianne Raymakers vit et travaille à Stekene, Belgique. Elle se forme à la peinture et à la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts, Sint-Niklaas, Belgique. Ses toiles allient abstraction et réalisme. Volume, profondeur et harmonie sont les ingrédients de sa quête de beauté. Le spectateur se retrouve avec les parents abstraits du sujet, un rappel de la beauté.

"Mes oeuvres récents sont des peintures de ce que je considère être la réalité, considérée comme purement abstraite. La peinture est une traduction alternative de mon addiction à mon environnement, servant de source intrinsèque d'inspiration. Étant de ma recherche.

Parfois, les formes, les couleurs et ont un rapport reconnaissable avec la réalité. Ils montrent un horizon, un bâtiment industriel,... mais en même temps la reconnaissance disparaît souvent. Les formes, les couleurs et les lignes se dressent alors et se rapportent les unes aux autres."

Toutes ses peintures sont des huiles sur toile.